Thông tin về vận chuyển và giao nhận

Các phương thức giao hàng:

      Nhằm đáp ứng giao hàng kịp thời cho khách hàng công ty sử dụng song song 3 nhà vận chuyển (NVC), bao gồm:

+ Đơn vị Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK)

+ Đơn vị Giao Hàng Nhanh (GHN)

+ Đơn vị Giao Hàng VietNam Post (VNPost)

Thời gian giao hàng ước tính:

TUYẾN

GÓI DỊCH VỤ

THỜI GIAN GIAO HÀNG

GHTK

GHN

VNPost

Nội tỉnh (HCM)

Nhanh

12-24h

12-24h

12-24h

Chuẩn

24-36h

Nội Miền (Miền Nam)

Nhanh

36h

1-2 ngày

 

Chuẩn

2-3 ngày

 

Đà Nẵng, Hà Nội

Nhanh

36h

1 ngày

 

Chuẩn

3-4 ngày

2 ngày

 

Tiết Kiệm

5 ngày

 

Liên Miền

Nhanh

3 ngày

2-3 ngày

2-6 ngày

Chuẩn

4-5 ngày

3-4 ngày

3-8 ngày

Tiết Kiệm

6 ngày